วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

๔.ทฤษฎีไก่ ข ไข่ หรือยาวๆเรียกว่า ทฤษฎี ก ข ค ง จ ....... ร เรือ ล ลิง ..... อ อ่าง ฮ นกฮูก ตาโต หรือ รวยเลว

๔.ทฤษฎีไก่ ข ไข่ หรือยาวๆเรียกว่า ทฤษฎี ก ข ค ง จ ....... ร  เรือ   ลิง ..... อ อ่าง ฮ นกฮูก ตาโต หรือ รวยเลว   

ซึ่งต้องการชี้ให้เห็นว่า ผู้ใดรวยย่อมไม่ดี เว้นแต่จะโดยชอบโดยธรรม หรือเป็นไปโดยสภาพเช่นว่านั้น และหรือพิสูจน์หักล้างให้เห็นเป็นอย่างอื่น ซึ่งโดยส่วนหนึ่งมีนัยมาจากการระดมทรัพยากรธรรมชาติเข้ามามากเพื่อตนและอ้างความชอบธรรมใดๆ เป็นต้นว่าทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนหรืออ้างว่าซื้อมาบ้าง เป็นของเดิมบ้าง ได้โชคลาภบ้าง ตรงนี้เป็นตัวการหนึ่งที่เร่งหายนะให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติและสรรพสิ่งทั้งมวล(พลังงาน)หรือนัยหนึ่งเรียกว่ากระบวนการสะสมโลภะ(กัก กั๊ก.....กิ๊ก)และโดยมีโมหะนำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม