วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

๘.ทฤษฎียึดมั่นถือมั่น หรือทฤษฎีสวรรค์มันๆ

๘. ทฤษฎียึดมั่นถือมั่น หรือทฤษฎีสวรรค์มันๆ

ผู้ใดยึดมากเลวมาก ยึดน้อยเลวน้อย เป็นต้นว่า นานี้ของท่าน เกาะนี้ก็ของท่าน ทั้งประเทศก็ของท่าน ของท่านทั้งนั้น ไม่มีของเราเลย (เอากันไปหมดเลย)

การวิเคราะห์ผู้ใดเป็นคนหรือสัตว์นั้น ไม่สามารถใช้ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพียงอย่างเดียวเนื่องจากจะไม่สามารถครอบคลุมชี้ชัดฟันธงได้อย่างแม่นยำว่าจะเป็นสัตว์หรือคน

เมื่อวิเคราะห์ได้แล้วสามารถนำไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจเลือกผู้นำท่านต่อไป เป็นต้นว่า การเลือกตั้ง การสรรหา การคัดกรอง ที่สำคัญจะต้องมี ทาน ศีล ภาวนา ซึ่งภาวนานั้นประกอบด้วยการทำสมาธิและการเจริญปัญญาซึ่งการเจริญปัญญาก็คือฝึกฝนอบรมกระบวนการทำปรโตโฆสะ,โยนิโสมนสิการและไตรลักษณ์ เพื่อลู่เข้าสู่นิพพานอันก่อหรือยังให้เกิดสุขอย่างยิ่งนั้นเอง(ประโยชน์ทฤษฎีผีเปรต)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม