วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

ความนำ ทฤษฎีผีเปรต-ทฤษฎีดรรชนีเลือกผู้นำ

ความนำ ทฤษฎีผีเปรต-ทฤษฎีดรรชนีเลือกผู้นำ

การวินิจฉัยว่าเป็นคนหรือสัตว์หรือขอเรียกว่า ผีเปรต ซึ่งคำว่า ผี หมายถึงไม่มีสัจจะ และคำว่า เปรต หมายถึง อยากได้ มีหลายทฤษฎี บางทฤษฎีมีแนวคิดพื้นฐานในทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถบ่งชี้ให้เห็นถึงระดับหรือดีกรีหรือความเข้มข้นของความชั่วร้ายที่สิงอยู่ในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ดุสัตว์ร้ายทั่วไปที่เป็นปกติธรรมดาของธรรมชาติ ทั้งนี้หากไม่สิงสถิตซึ่งความชั่วร้ายแล้วพลังงานหรือมวลสสารจะไม่เกิดการไหลเวียนเปลี่ยนแปลงหรือถ่ายเทพลังงาน หรือเคลื่อนไหว ตรงนี้เราต้องยอมรับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยง ไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้   หรือมันเป็นเช่นนั้นเอง   (ตถตา) ดังมีทฤษฎี ๘ ทฤษฎี ต่อไปนี้:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม