วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

๒.ทฤษฎีระบบ

๒.ทฤษฎีระบบ

เป็นการวัดการดูดหรือคายพลังงาน(มวลและพลังงานคือสิ่งเดียวกัน)ให้แก่สิ่งแวดล้อมโดยใช้ตนเองเป็นระบบ หากตนเองใช้หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติไว้มากแสดงว่า ท่านใช้พลังงานมาก เช่น ท่านกินปลา ๕ ตัว ดิฉันกิน ๑ ตัว หมายถึงท่านกินถึง ๕ ชีวิตมากกว่าดิฉัน ท่านชอบไม้แกะสลัก ดิฉันชอบไม้ดิบๆ ดังไม้แกะสลักสมัยโบราณหรือกรุงศรีอยุธยามีวิญญาณช่างผสมนอนเนื่องอยู่ หรือพีระมิดอียิปต์ได้ดูดกลืนคนและพลังงานคนหลายชั่วอายุคน หรือทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมหาศาล นั้นหมายถึงท่านได้เข้าไปใช้หรือจัดการพลังงานหรือดูดกลืนพลังงานไปเป็นจำนวนมากและขยายวงกว้างไปยังธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า อากาศ แร่ธาตุ พลังงาน หากกระทำกันหลายคนจำนวนมากแล้ว โลกคงอวสาน
(ไม่ควรหลงวัตถุมาก แบ่งผู้อื่นบ้างเพื่อสันติสุข เดี๋ยวจะไม่ได้อยู่กันทั้งหมด โลกแตกแน่)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม