วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

๗.ทฤษฎีอำนาจ หรือทฤษฎีอำนาจสวรรค์

๗.ทฤษฎีอำนาจ หรือทฤษฎีอำนาจสวรรค์

ต้องการชี้ให้เห็นถึงการมีหรือการได้มาเพื่อเข้าไปกำหนด จัดการ ควบคุม และกำกับซึ่งพลังงานทั้งหมด(พลังงานหมายถึง คน สัตว์ สิ่งของ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม)ตามที่ตนเองปรารถนาและต้องการ เช่นผู้นำในประเทศต่างๆบางประเทศที่ปกครองโดยระบอบเผด็จการ  อำนาจคือความชั่วร้าย ความชั่วร้ายสามารถสถาปนาสิ่งใดๆได้ ความดีเป็นเพียงบริวาร และโดยส่วนใหญ่ไม่มีผู้ใดกระทำการใดๆเพื่อผู้อื่นหรือธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม หากแต่กระทำลงเพื่อตนและบริวารแห่งตนเท่านั้น ดังนั้นเมื่อใดก็ตามถ้าจะใช้อำนาจต้องอ้างความชอบธรรมขึ้นมาก่อนเพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับหรือได้การรับรองจากผู้อยู่ภายใต้อำนาจ เช่น การอ้างกฎหมาย ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี ความสงบเรียบร้อย ความเป็นระเบียบ ความมั่นคง ความเป็นเอกภาพ หรือสิ่งใดๆตามสภาวะสิ่งนั้นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม